Community MaaS

Om de gebruiker zorgeloos een reis te laten plannen via MaaS, Mobility as a Service, werken veel partijen samen.

Partijen actief binnen MaaS

•    Mobiliteitsaanbieders: de partijen die lokaal of landelijk voor vervoer zorgen, zoals verhuurders van deelfietsen of deelauto’s. Maar ook het openbaar vervoer. 
•    MaaS-aanbieders: de organisaties die het vervoersaanbod gecombineerd naar de klant brengen. 
•    Overheden: gemeenten geven kaders (beleid, vergunnningen, OV-consessies). 
•    Data beheerders: de partijen die de data-infrastructuur coördineren door data vindbaar te maken voor toepassingen en monitoring. Zoals dataknooppunten en dashboard aanbieders.  

Zij werken als community samen binnen Nederland, Europa én wereldwijd. 

“Als MaaS-aanbieder, wil ik voor de samenwerking met fietsverhuurders niet elke keer nieuwe afspraken hoeven te maken. Partijen die meedoen aan dit ecosysteem, kan ik vertrouwen. ” 
(quote van een MaaS-aanbieder) 

NTM in de MaaS-community

Organisatie en werkwijze MaaS-community

De MaaS-community is niet op 1 plek georganiseerd. Er bestaan verschillende overleggen en werkgroepen. NTM zit zoveel mogelijk bij al deze overleggen, om de samenhang te signaleren en aan te kaarten. 

We nemen deel aan onderstaande overleggen en bijeenkomsten:

  • Het MaaS afsprakenstelsel van het MaaS-lab.
  • Het CROW dashboard deelmobiliteit. 
  • De MaaS waardigheids OV-consessie overleggen van DOVA, een van onze partners.

Waar nodig zetten we nieuwe structuren op en initiëren we bijeenkomsten of events. Hierin geven we zowel de publieke als private partijen een stem.

Communitymanagers MaaS

De communitymanagers van NTM zorgen ervoor dat de community vorm krijgt: we signaleren behoeften, stimuleren de dialoog en halen vragen en wensen op vanuit alle partijen. We zorgen ervoor dat het register Mobiliteitsdata en het register voor standaarden aansluit bij hun wensen en behoeften. De gebruiker staat centraal. 

Communitymanagers Maas 

Neem ook eens een kijkje bij de rest van ons team

Andere community's Mobiliteitsdata

Lees meer over hoe wij werken en waar we voor staan onder Over NTM. Ook op andere thema’s, zoals verkeersveiligheid en alternatieve brandstoffen, zetten wij community’s op.