MaaS-standaarden: TOMP, OpenWheels, CDS-M

Met data-standaarden is het gemakkelijker voor dienstverleners en vervoerders om data uit te wisselen met elkaar. De praktijk nu is dat gemeentes met regelmaat eigen regels of afspraken maken met mobiliteitsaanbieders. Dat kost onnodig veel tijd en geld. En kan ook nog eens frustrerend zijn voor alle partijen.

MaaS-standaarden voor 1 taal

Ongeveer het allerbelangrijkste voor mobiliteitsaanbieders om hun vervoersmiddelen en diensten gemakkelijk en efficiënt digitaal te ontsluiten, is het spreken van dezelfde taal. De MaaS-standaarden zorgen voor deze uniforme taal. Om publieke en private belangen mee te nemen in de ontwikkeling van deze taal, is er een governance structuur neergezet (afspraken en rolverdeling), die NTM beheert. Onder het takenpakket van deze structuur vallen de standaarden CDS-M, Openwheels, en de TOMP-API.  

Naast de uniforme taal, werken we binnen deze governance ook aan onderstaande onderwerpen: 

  • optimale datakwaliteit
  • voldoende bandbreedte 
  • harmonisatie en veiligheid van data-uitwisseling

3 MaaS-standaarden

Register van standaarden

NTM werkt aan een register van data-standaarden. Ook voor de MaaS-standaarden. Dit register is nu nog in ontwikkeling. Download tot die tijd hier de standaard OpenWheels is tot die tijd

Ook meewerken aan MaaS-standaarden?

Wil je ook meedoen aan de afstemming rondom MaaS-standaarden voor data-uitwisseling? Dat kan! De werkgroepen van de standaarden zijn voor iedereen toegankelijk. Neem contact op met onze community manager Rosanne Klerx of Ayse Öcal