Over NTM

Mobiliteitsdata op 1 plek

Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata is de plek waar overheden en marktpartijen mobiliteitsdata kunnen publiceren, vinden en gebruiken. Het gaat om data van wegen, openbaar vervoer, parkeren, waterwegen, deelmobiliteit en andere relevante data op het vlak van mobiliteit. Wij maken de kwaliteit van de datasets inzichtelijk en werken samen om de kwaliteit te verbeteren.  

Direct zoeken binnen de data

Actieve community

Naast het dataregister, werkt NTM aan een actieve community tussen aanbieders en vragers van data, tussen overheden en marktpartijen. Dat doen we door op thema’s samen te werken en continu met elkaar in gesprek te zijn. Zo stimuleren we bijvoorbeeld dat er voor de eindgebruiker betere apps beschikbaar komen of dat beleidsmakers slimme keuzes voor de toekomst kunnen maken.