Over NTM

Het NTM …

  • Vormt een samenwerking tussen landelijke dataloketten t.b.v. integrale multimodale mobiliteitsdata;
  • Verleent faciliterende en co√∂rdinerende diensten t.b.v. overheden, dataloketten, private partijen (o.a. service providers) en burgers;
  • Brengt vraag en aanbod van publieke en private partijen bij elkaar;
  • Ontwikkelt incrementeel waarbij steeds meer diensten worden toegevoegd;
  • Wordt in proces van doen, evalueren, leren en doorontwikkelen vormgegeven;
  • Start vanuit beperkt aantal kansrijke, integrale use cases (bijvoorbeeld MaaS, verkeersveiligheid, stedelijke bereikbaarheid, logistiek);
  • Biedt platform voor gebruikersgroepen om optimaal data te gebruiken en uit te wisselen.