Functies van NTM

NTM...

  • biedt overzicht in het datalandschap en data standaarden;
  • helpt en adviseert bij mobiliteitsdatavragen;
  • brengt vraag en aanbod van publieke en private partijen bij elkaar. En faciliteert het gesprek tussen bronhouders en gebruikers;
  • publiceert publieke data (o.a. NAP);
  • harmoniseert monitoring datakwaliteit en beleidsindicatoren;
  • stemt af met Europa (o.a. NAPcore).