Organisatie en partners

NTM is een samenwerking tussen vele partijen. Alleen zo kunnen we één landelijk toegangspunt voor mobiliteitsdata maken. 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

NTM handelt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook de financiering vindt plaats vanuit het ministerie.

Dataknooppunten

NTM is de uitvoeringsorganisatie van zeven samenwerkende dataknooppunten van mobiliteitsdata. Alleen door de krachten van deze entiteiten te bundelen, kan NTM multimodale en integrale data aanbieden. De dataknooppunten zijn hieronder te vinden. 

Opdrachtnemersberaad

De dataknooppunten geven via het opdrachtnemersberaad koers aan NTM. De directeuren nemen deel aan dit overleg. Ook op uitvoeringsniveau (in de community’s en op het vlak van communicatie) zoeken we afstemming en werken we samen. De directeur van NDW is voorzitter van het opdrachtnemersberaad. 

DOVA klein logo
Beeld: ©DOVA

DOVA

DOVA is een samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten om het openbaar vervoer (o.a. met open data) te verbeteren. 

Naar de website van DOVA

CBS klein logo
Beeld: ©CBS

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie.

Naar de website van CBS

Logo NDW
Beeld: ©NDW

NDW

Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) werkt samen met wegbeheerders aan het inwinnen, combineren, opslaan en distribueren van wegverkeersdata.

Naar de website van NDW

Logo NWB
Beeld: ©NWB

NWB

Het Nationaal Wegenbestand (NWB) is een betrouwbare open databestand met alle openbare wegen in Nederland.

Naar de website van NWB

Logo RDW
Beeld: ©RDW

RDW

De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) beheert de overheidsdata van voertuigen. Inclusief de centrale registratie van parkeer- en verblijfsrechten voor gemeenten die aangesloten zijn op het nationaal parkeer register.

Naar de website van RDW

Portbase

Portbase initiëert ketenafspraken en werkt samen aan oplossingen die de Nederlandse havens en hun supply chains aantrekkelijk maken voor bedrijven die goederen via Europa willen vervoeren. 

Naar de website van Portbase

Logo NBd
Beeld: ©NBd

NBd

De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) beheert alle data met betrekking tot utilitaire bewegwijzering in Nederland in het Nationaal Wegwijzerbestand.

Naar de website van NBd

Samenwerkingen

Op thema’s en in community’s werken we samen met meerdere overheden, private partijen en kennisinstellingen.