Ambities nu - 2026

NTM is sinds eind 2022 operationeel aan de slag. Dat betekent dat er nog veel in de startblokken staat en dat we onze ambities prioriteren.

Ambities op korte termijn (2023)

 1. Register Mobiliteitsdata:
 • Relevante data van wegen (inclusief fietspaden en parkeren) en openbaar vervoer is beschikbaar.
 • Er zijn extra functionaliteiten om data beter vindbaar en bruikbaar te maken.
 • Net als extra functionaliteiten om je favoriete publicaties te liken en te bewaren.  
 • Het is als gebruiker mogelijk om eigen datasets te publiceren en beheren. 
 • We hebben een ontwikkelcyclus ingericht om op basis van de wensen van de dataknooppunten, stakeholders en gebruikers, te bepalen in welke volgorde we nieuwe data beschikbaar stellen.
   
 1. Standaardisatie en interoperabiliteit:
 • Er is een lijst van data-standaarden en deze zijn gepubliceerd in het register. 
 • We begeleiden de Strategic Committees, Change Advisory Boards en standaardisatie-werkgroepen.
   
 1. Dialoog en samenwerking:
 • De eerste community’s (MaaS en Verkeersveiligheid) zijn opgestart en ingericht. 
 • We nemen deel aan de belangrijkste overleggen in het werkveld. 
 • We zijn aanwezig bij relevante congressen/bijeenkomsten. 
 • We organiseren ontmoetingen en gesprekken tussen stakeholders van diverse modaliteiten, tussen overheden en marktpartijen. 

Ambities tot 2026

 1. Er is een compleet overzicht van de data die van belang is voor mobiliteit. Deze data is vindbaar - inclusief duidelijkheid over de standaarden, de bronhouders en de kwaliteit.
   
 2. De belangrijkste (high value) publieke mobiliteitsdatasets zijn in samenhang te gebruiken. Dit doen we ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van zoveel mogelijk toepassingen (use cases) in het mobiliteitsdomein en andere aanpalende domeinen zoals lucht en geluid. 
   
 3. Het register biedt meer mogelijkheden, waaronder een viewer met een kaart als ondergrond waarop de gebruiker mobiliteitsdata in samenhang kan raadplegen. Zo kunnen gebruikers straks bijvoorbeeld op de kaart zien waar welke verkeersregels gelden en waar bushaltes liggen. Beschikbaarheid van deze gegevens maakt het voor onderzoeksbureaus makkelijker om de juiste data te combineren. Dit maakt data-gedreven werken voor publieke en private partijen efficiënter, effectiever en goedkoper.

Waarom pakken we dit als eerste op?

Een groot deel van waar we mee bezig zijn, is in het opdrachtnemersberaad met de aangesloten dataknooppunten bepaald. Lees onder Organisatie en partners hoe NTM georganiseerd is en hoe we besluiten nemen. Daarnaast bepaalt (Europese) wetgeving wat de minimale vereisten zijn aan een NAP (National Access Point), om ook tussen Europese landen de uitwisseling van mobiliteitsdata mogelijk te maken.