Ambities en principes

Het NTM zet erop in om in 2026 een compleet overzicht te hebben van de data die van belang is voor mobiliteit en deze via haar website vindbaar te maken inclusief duidelijkheid over de standaarden, de bronhouders en de kwaliteit.

Bovendien zijn de twintig belangrijkste (high value) publieke mobiliteitsdatasets  dan in samenhang te gebruiken. Dit doet het NTM ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van zoveel mogelijk toepassingen (use cases) in het mobiliteitsdomein en andere aanpalende domeinen zoals lucht en geluid.

De High Value Datasets zijn in ieder geval de DataTop15-data, de belangrijkste OV-data, deelmobiliteitsdata en brandstofinformatie. Praktisch betekent dit dat het NTM een viewer aanbiedt met een kaart als ondergrond waarop deze mobiliteitsdata in samenhang kunnen worden geraadpleegd.

Zo kan je bijvoorbeeld op de kaart zien waar welke verkeersregels gelden en waar bushaltes liggen. Beschikbaarheid van deze gegevens maakt het voor onderzoeksbureaus makkelijker om de juiste data te combineren (zoals in het kader hiernaast beschreven). Dit maakt data-gedreven werken voor publieke en private partijen goedkoper.

Welke datasets in welke volgorde vindbaar en in samenhang bruikbaar worden gemaakt, wordt bepaald in dialoog met de gebruikers en de dataknooppunten. Op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit is veel te winnen. Het is de ambitie van het NTM om Strategic Committees, Change Advisory Boards en standaardisatie-werkgroepen proactief te begeleiden bij hun werkzaamheden. Daarbij is het de ambitie en logische taak van het NTM om een interoperabiliteits-commissie op te richten.

Voordat het NTM überhaupt iets kan betekenen, moet het haar diensten in samenwerking met gebruikers op orde krijgen. Daarbij zal in 2022 worden gefocust op het bekend maken van de data en standaarden, vanaf 2023 komen de diensten van het NTM die zijn gericht op het beschikbaar en bruikbaar maken van de data,  zie ook de planning hieronder.

Om bij te dragen aan een betrouwbaar stelsel van mobiliteitsdata, werkt NTM met de volgende principes:

  1. Data blijft bij de bron, NTM is geen bronhouder
  2. De gebruikers staan centraal en FAIR-principes gelden voor alle diensten
  3. Het NTM laat dataknooppunten beter samenwerken
  4. Het NTM maakt gecombineerd gebruik van data gemakkelijker
  5. Het NTM geeft inzicht in de kwaliteit van beschikbare data
  6. Bronhouders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de datasets