Standaardisatie en interoperabiliteit

Door deze dienst weet de gebruiker welke standaarden beschikbaar zijn en hoe deze gebruikt moeten worden. Dit geeft bijvoorbeeld service providers de zekerheid om te durven investeren in nieuwe multimodale reisdiensten (b.v. MaaS-diensten).