Data

Datalagen NTM
Beeld: NTM

Door de landelijke loketten en basisregistraties data wordt een grote variëteit aan data ingewonnen en beschikbaar gesteld via ons register Mobiliteitsdata

Veel data is afkomstig uit publieke bronnen. Daarnaast zijn er diverse private bronnen, die mobiliteitsgerelateerde data bevatten. De publieke en private informatiebronnen vormen samen het ecosysteem mobiliteitsdata.

Goed om te weten: de data is vindbaar en toegankelijk via NTM, maar data blijft bij de bronhouder, net als de verantwoordelijkheid voor de inhoud en de kwaliteit. 

Uitbreiding register Mobiliteitsdata

Een van de doelstellingen van NTM is om het register uit te breiden met meer functionaliteiten en kwaliteitscriteria. Op de pagina Ambities nu - 2026 lees je waar we komende jaren mee bezig gaan.