Monitoring Datakwaliteit

Deze dienst stimuleert overheden om hun data op het gewenste niveau te krijgen en is daarmee een belangrijk instrument voor programma’s. Ook geeft het op een centraal punt inzicht bij gebruikers van de data als ondersteuning bij het onderhouden van betrouwbare dienstverlening.

Het inzichtelijk maken van het gebruik van de data heeft een wederkerig positief effect, namelijk dat het overheden laat zien waar hun kwaliteitsinspanningen toe leiden in de totale keten. Daarmee is het een belangrijk instrument om alle data-inspanningen in werkelijke publieke en private dienstverlening om te zetten.