Onze missie

Van A naar B. Je pakt de auto. Of de trein. Want dat doe je altijd. Simpel toch?

Maar onze wegen en het openbaar vervoer staan flink onder druk. Files nemen na COVID weer toe. Het openbaar vervoer kan de vraag niet aan. De cijfers laten zien dat de druk niet afneemt, maar alleen maar groter wordt de komende jaren. 
  
Willen we ons land bereikbaar en leefbaar houden – nu en in de toekomst – dan moeten we op een nieuwe manier naar reizen gaan kijken. Waarin naast snelheid ook duurzaamheid, kosten en het milieu bepalende factoren kunnen zijn. Want waarom de auto nemen als je ook de fiets kunt pakken of een deelauto kunt lenen? Of waarom niet een uur later naar het werk, wanneer de drukte voorbij is?

De rol van data in de mobiliteitstransitie

Er is ontzettend veel data om deze mobiliteitstransitie een flinke impuls te geven. Data is dé grondstof voor toepassingen en diensten in het hele mobiliteitssysteem. We weten waar het vastloopt, welke alternatieven er zijn. Op elk moment van de dag. Alleen is de versnippering, lokaal en per type vervoer, nog groot.

NTM heeft als doel om alle mobiliteitsdata in Nederland op 1 plek bekend, beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar te maken. Dat doen we niet alleen, maar met partners die ervaren zijn op het vakgebied. Samen hebben we goud in handen.

Jouw bestemming van morgen, verbinden wij vandaag!