Register Mobiliteitsdata

In het register Mobiliteitsdata kun je alle soorten mobiliteitsdata zoeken, vinden én toepassen voor je eigen doeleinden. 

Soorten mobiliteitsdata

In het register vind je nu diverse soorten datasets, met onder andere informatie over: 

 • Wegverkeer
 • Logistiek
 • Fiets
 • Multimodaal reizen 
 • Elektrisch laden 

Dit aantal datasets zal de komende periode toenemen in aantal en diversiteit. 

Data blijft bij de bron

Het register bevat niet zelf de datasets, maar wel verwijzingen en beschrijvingen naar unieke bronnen. Wij maken de data vindbaar, geven inzicht in de datakwaliteit en toepassingsgebieden én voegen metadata toe.

Meerdere bronhouders mobiliteitsdata

Om het aanbod zo compleet en actueel mogelijk aan te bieden, is NTM continu in gesprek met partijen om hun data in het register op te nemen. Organisaties die hun data beschikbaar (kunnen) stellen in het register zijn onder andere: 

 • De dataknooppunten waar we mee samenwerken: NDW, CBS, DOVA/NDOV, Portbase, RDW/SHPV, NWB, NBd. 
 • Infrastructuurbeheerders: Rijkswaterstaat, Prorail, gemeenten. 
 • Andere mobiliteitsdata gerelateerde organisaties zoals CROW, Kennisnetwerk SPV, etc. 

Verplicht om data te delen? 
Soms zijn organisaties verplicht mobiliteitsdata beschikbaar te stellen in het register. Namelijk wanneer: 

 • de data voortkomen uit een Europese verplichting of; 
 • de data voortkomen uit andere verplichtingen vanuit nationale wet- en regelgeving.

Jouw data in het register

Heeft jouw organisatie ook mobiliteitsdata en wil je die voor je gebruikers beschikbaar stellen via het register Mobiliteitsdata? Dat kan! Maak gelijk een account aan of neem contact op met onze contentmanager, hij helpt je om zo snel mogelijk aan de slag te gaan! 

Toepassen van mobiliteitsdata

Mobiliteitsdata is voor allerlei soorten doeleinden te gebruiken, denk aan: 

 • Het maken van een reisapp voor de auto, het ov of een mix van allerlei typen vervoer (MaaS). 
 • Het opstellen van beleid voor ruimtelijke ordening.
 • Het maken van analyses over verkeersveilige situaties. 

Ontwikkeling register Mobiliteitsdata

NTM werkt aan de doorontwikkeling van het register Mobiliteitsdata. Dit houdt in dat we steeds meer data – van gemeenten, overheden en marktpartijen – beschikbaar zullen stellen via het register. Het doel is dat er 1 plek is waar alles te vinden is. Het zoeken en toepassen van data wordt zo niet alleen sneller en gemakkelijker, maar 1 register stimuleert ook nieuwe initiatieven in de mobiliteitstransitie, zoals het gebruik van deelvervoer of gecombineerd reizen van auto en ov (MaaS).