Register Mobiliteitsdata

Deze dienst biedt de gebruiker een centrale plek waar hij alle mobiliteitsdata kan vinden. Geen gezoek dus, maar één centraal register, waar de gebruiker weet wat de kwaliteit is en welke standaarden zijn gebruikt.

De impact hiervan is dat binnen Nederland en de EU de levering van goed samenwerkende reis- en verkeersdiensten aan eindgebruikers gemakkelijker van de grond komt. Deze dienst levert het ook een bijdrage aan de uitvoering van het open databeleid zoals is vastgelegd in de Wet Open Overheid.