Dialoog

Wil je wel eens met die ene partij om de tafel en concrete afspraken maken? Ben je op zoek naar een ontmoeting waar je concreet kennis kan delen op het vlak van mobiliteitsdata? Of wil je soms gewoon mensen ontmoeten, om geïnspireerd te worden door elkaars ideeën en verhalen? 

NTM organiseert overleggen, gesprekken en bijeenkomsten om de dialoog over mobiliteitsdata tussen álle partijen, publiek en privaat, te faciliteren. Zo bouwen we samen aan een ecosysteem voor mobiliteitsdata waarin onderling vertrouwen de norm is. 

Events

In onze agenda vind je een overzicht van de ontmoetingen die wij organiseren. Neem gerust contact met ons op als je nieuwe ideeën hebt om iets samen op te zetten! 

Community’s

Kijk eens naar de thema’s mobiliteitsdata op onze website, op elk thema organiseren we een community, waar je fysiek of digitaal aan kunt bijdragen. 

Tafels

Dialoogtafels zorgen ervoor dat partijen elkaar snel weten te vinden bij nieuwe vraagstukken of escalaties. Binnen de community’s organiseren we structurele dialoogtafels en waar nodig - bijvoorbeeld bij een specifiek project of een actueel onderwerp – zetten we extra dialogen in gang. Zoals: 

  • de dialoog binnen de RTTI (Europese verordening voor Real Time Verkeersinformatie) 
  • bijeenkomsten om de MaaS governance te organiseren
  • een tafel met CROW, KNSPV en de Taskforce Verkeersveiligheid