Dialoog

Structurele dialoogtafels zorgen ervoor dat partijen elkaar snel weten te vinden bij nieuwe vraagstukken en escalaties. Het draagt bij aan onderling vertrouwen tussen ketenpartners, wat cruciaal is in data-ecosystemen.

Tevens bieden de tafels de basis voor een structurele afstemming die nu elke keer in individuele projecten en programma’s moet plaatsvinden waarbij de kans op onwenselijke verschillen, herhaling en dubbele inspanning groot is.