Combineren data

Wat als jouw dataset nu te combineren is met een andere dataset? Welke inzichten op het gebied van mobiliteit krijg je dan? Welke toepassingen kunnen er dan gemaakt worden? Hoe…. ? Door het combineren van data krijgen gebruikers inzichten die ze anders niet of met grote moeite zouden kunnen verkrijgen. Daarnaast worden nieuwe gebruikerstoepassingen mogelijk.

NTM adviseert organisaties bij het combineren van data. Komt er een vraag binnen, dan kijken we samen met een of meerdere dataknooppunten (onze partners) welke datasets tot een nieuw inzicht of nieuwe toepassing kunnen leiden. Wanneer data beter te combineren is, geeft dat bijvoorbeeld serviceproviders de zekerheid om te durven investeren in nieuwe multimodale reisdiensten (zoals MaaS-diensten).

Hulp bij jouw vraag

Heb je op dit moment een specifieke vraag om datasets te combineren? We helpen je graag 1-op-1. Samen met jou maken we graag een goede use case voor de implementatie van nieuwe technische mogelijkheden.

Linked Data in ontwikkeling

De implementatie van Linked Data (de techniek om data te combineren) binnen het register Mobiliteitsdata biedt ontzettend veel kansen. Niet alleen in de mogelijkheden en toepassingen, maar ook financieel: niet elke organisatie, publiek of privaat, hoeft aan de slag te gaan met de techniek om dit mogelijk te maken. NTM onderzoekt op dit moment de mogelijkheden van Linked Data om op een later moment de techniek te implementeren.