Monitoring Beleidsindicatoren

Het NTM-dashboard voor beleidsindicatoren verzamelt beleidsinformatie op een centraal punt, waarbij ook gewerkt wordt aan onderlinge samenhang op inhoud en presentatie.

De bij NTM te ontwikkelen deskundigheid op dit gebied stimuleert de ontwikkeling van deze indicatoren.