Beleidsindicatoren mobiliteit

Beleidsindicatoren maken de effecten van beleid zichtbaar en meetbaar. Je raadt het al: mobiliteitsdata zijn een goed instrument om te kijken welk effect beleid heeft op een bepaalde verkeerssituatie, het reisgedrag van consumenten of ander ruimtelijk beleid. Gaan we vooruit of achteruit? Moeten we actie ondernemen? 

NTM geeft advies over beleidsindicatoren die met mobiliteit te maken hebben en werkt aan een eigen dashboard van beleidsindicatoren. Gemeenten en andere overheden kunnen deze gebruiken voor presentaties, rapportages of andere doeleinden.  

Advies beleidsindicatoren

Ben je op zoek naar mobiliteitsdata voor een beleidsindicator die je binnen jouw gemeente of provincie kunt gebruiken? Wij adviseren en helpen je graag!

Monitoring van beleidsindicatoren

Naast 1-op-1 advies, heeft NTM de ambitie om ook zelf beleidsindicatoren te monitoren en samen te brengen in analyses en grafieken. We ontwikkelen hiervoor dashboards op diverse thema’s. Deze zullen op een later moment beschikbaar zijn in ons register.