NTM naar volgende fase, eerste echte activiteit een feit

Na een half jaar van kwartier maken rondt NTM deze fase af. In die tijd is een gedragen organisatieplan tot stand gekomen waarin de diensten en organisatie van NTM zijn beschreven.

Met het afronden van de kwartiermakerfase start de volgende periode: werven van personeel en bouwen van de organisatie. De vacatures worden in mei 2022 verwacht. In juli zal de minister van IenW het officiƫle startschot geven van de operationele fase van NTM.

Naast het verkennen van de diensten en het beschrijven van de organisatie ontplooide NTM al enige bescheiden activiteiten, zoals digitale informatiesessies om belangstellenden op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen.

Intertraffic 2022

In de laatste week van maart presenteerde NTM zich voor het eerst in levende lijve met een stand en presentatie, op de Intertraffic Amsterdam. Deze beurs richt zich op een internationaal publiek met interesse in mobiliteit en verkeerstechniek.

Op de stand, die onderdeel was van het Connektplein, voerden diverse NTM-betrokkenen gesprekken over NTM en de diensten, met zowel nationale als internationale belangstellenden.

Kwartiermaker Jan Maarten van den Berg gaf een algemene interactieve toelichting in het summit-programma, waarbij ook werd ingegaan op de use case Groningen Bereikbaar.

Jan Maarten van den Berg

Bestuur NTM

De operationele organisatie van NTM wordt ondergebracht bij het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Dat biedt veel voordelen, bijvoorbeeld omdat NTM zo gebruik kan maken van een al ingerichte servicedesk.

De opdrachtgever van NTM blijft het ministerie van IenW. Ook is vastgesteld dat er een regulier Opdrachtnemersberaad komt, waarin de diverse dataknooppunten zijn vertegenwoordigd. Daarnaast krijgen de overheden een plek in de Adviesraad NTM. Deze wordt de komende maanden verder ingericht.