Groningen bereikbaar

NTM: Het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata verbindt landelijke
 dataloketten met mobiliteitsdata tot één centraal toegangspunt.

Zo wordt integrale multimodale mobiliteitsdata toegankelijk gemaakt 
om verschillende databronnen met elkaar te combineren.

Die ingezet kunnen worden voor analyse of ontwikkeling van diverse toepassingen. 

Een mooi voorbeeld is de vraag van Groningen Bereikbaar: 

Waarom missen busreizigers die reizen van de campus Groningen 
naar station Zuidhorn vaak hun trein? 

Het traject dat via de N355 loopt is door NTM 
op basis van een aantal scenario’s geanalyseerd. 

Om dit mogelijk te maken, zijn verschillende datapunten bijeengebracht. 

Er is data aanwezig van meetlussen, meetvakken, VRI’s en routes van bussen. 

Deze data is met elkaar verbonden in een Linked Data model.

Eerst wordt de data geanalyseerd

De verschillende databronnen zijn hier zichtbaar. 

De bushaltes zijn blauw, de lusdata rood en de V-log data geel. 

Het specifieke bustraject is in dit voorbeeld zichtbaar als de blauwe lijn. 

Voor dit specifieke wegdeel, zijn in deze grafiek in rood, 
de reistijd en in blauw, de snelheid te zien.

Dit op basis van de lusdata. 

Duidelijk zien we dat er een piek rond 5 uur is voor de reistijd, zoals op 10 maart. 

Deze piek is hoger dan de tijd die een bus over dit traject zou mogen doen, 
dat is de zwarte lijn.

Deze deze piek is dus het waard om verder onderzocht te worden.

Binnen deze omgeving  kun je als gebruiker ook gemakkelijk 
data bekijken van bijvoorbeeld een andere week. 

De piek van dinsdag 10 maart rond 16:30 gaan we nu in 3D te bekijken. 

We gaan nu in de 3D omgeving de reis volgen. 

Terwijl we dat doen, wordt er meer data ingeladen. 

De gebruikte data is dezelfde als in de 2D omgeving. 

Dus de data van de meetlussen, meetvakken, VRI’s en busroutes. 

Er kan hier ook gekozen worden voor een specifieke busrit.

Wanneer de VRI’s worden aangezet, zie je deze in de omgeving. 

Ook de meetvakken kunnen worden aangezet 
en worden gekleurd zichtbaar op de weg. 

Dit op basis van de gereden snelheid 
wanneer door de tijd bewogen wordt. 

Net zo als in 2D is zien. 

De busroute kan ook worden aangezet.

We zoomen nu in op naar het specifieke moment 
waar eerder een piek zichtbaar was in de analyse. 

We kijken naar 10 maart rond 16:30. 

We kunnen nu de bus simulatie starten. 

We zien dat de wegdelen roodkleuren als de bus over de route rijdt.  

Op ieder moment kan de tijd nu worden stilgezet om de situatie goed te bekijken. 

Het valt meteen op dat alle beschikbare meetvakken rood gekleurd zijn, 

oftewel er is op dit tijdstip een grote verkeersdrukte. 

Meetvakdata van de aangrenzende weg 
zou kunnen tonen dat er ook veel kruisend verkeer is. 

Hiermee hebben we een mogelijke oorzaak gevonden 
voor het probleem dat de buspassagiers de trein soms niet halen. 

Door vanuit de combinatie van 2D en 3D analyse te kijken naar het vraagstuk krijg je meteen een beter inzicht in de situatie.

Door de verrijking van data door NTM en de kracht 
van gecombineerde data naar datavisualisatie.