Verkeersveiligheid

Het aantal verkeersdoden was in 2022 op het hoogst sinds 2008. Er is genoeg te doen aan de verkeersveiligheid in ons land. Het gaat dan niet alleen om het gedrag van de weggebruikers, maar ook om de inrichting van de weg.

Onveilige situaties in beeld met data

Met data over wegen, fietspaden, verlichting en andere veiligheid gerelateerde informatie kunnen wegbeheerders en beleidsmakers onveilige situaties in het verkeer in kaart brengen. Achteraf, maar natuurlijk ook preventief. Zodat Nederland – ondanks de toenemende drukte van auto’s, vrachtwagens, (elektrische) fietsen en openbaar vervoer – veilig en leefbaar blijft.  

Toename van verkeersveiligheidsdata

Als het gaat om verkeersveiligheid komt daar steeds meer data bij kijken. Naast statische data over wegkenmerken beschikken we ook over real time informatie via navigatiesystemen en apps op mobiele telefoons. We hebben inzicht in het rijgedrag van bestuurders. We weten waar mensen (te) hard rijden, waar opstoppingen ontstaan of sluiproutes zich vormen. 

Deze explosie van verkeersveiligheidsdata, maakt het mogelijk om de transitie in te zetten van analyses achteraf (bijv. statistieken van ongelukken) naar voorspellingen vooraf. Zo kunnen we op tijd routes of wegen aanpassen en verkeersonveilige situaties voorkomen. 

Rol NTM binnen verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is geen nieuw thema. Veel partijen zijn actief op dit onderwerp: op diverse plekken zijn werkgroepen of stelsels ingericht. Maar de bekendheid en beschikbaarheid van verkeersveiligheidsdata is nog onvoldoende en vaak versnipperd. Als landelijke partner, wil NTM deze data ophalen, bekend maken en duurzaam aanbieden aan alle publieke en private partijen vanuit één plek: het register Mobiliteitsdata.