Deelmobiliteit

De uitdagingen op het gebied van mobiliteit nemen toe, niet alleen op de weg maar ook binnen onze gemeenten. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de toekomst nog steeds gemakkelijk op onze werkplekken en recreatiebestemmingen kunnen komen, terwijl we tegelijkertijd streven naar leefbare en groene stadsomgevingen?

Deelmobiliteit is het gedeeld gebruik van de fiets, scooter en auto. Het is de innovatieve mobiliteitsoplossing voor onder andere beleidsdoelstellingen. Het denken vanuit bijvoorbeeld autogebruik in plaats van autobezit past erg in deze tijd. Denk aan het verplaatsen van de traditionele autorit naar het hart van de stad naar het gebruik van gedeelde vervoersmiddelen aan de rand van de stad, zoals de elektrische fiets of scooter. Deze duurzame initiatieven worden steeds populairder, mede doordat reizigers niet alleen snelheid, maar ook duurzaamheid en flexibiliteit verlangen.

Deelmobiliteit en data

Om deelmobiliteit een succes te maken is het vindbaar, bruikbaar en toegankelijk maken van deelmobiliteit data erg belangrijk. NTM fungeert als de brug tussen diverse partijen, waardoor deze waardevolle informatie voor iedereen gemakkelijk toegankelijk wordt. Of het nu gaat om overheidsinstanties, bedrijven, of individuele gebruikers, NTM streeft ernaar om drempels te verlagen en een gestroomlijnde toegang tot mobiliteitsgegevens te bieden. NTM is de verbindende schakel, niet alleen bij het vinden en combineren van datasets, maar ook bij het streven naar geïntegreerd gebruik van deze data. Jij kunt bij NTM en de verschillende community managers aankloppen zodat wij mee kunnen denken over welke welke datasets, afspraken, initiatieven of beleidsvraagstukken daar mogelijk aan bij kunnen dragen.

NTM en Deelmobiliteit

Het Nationaal toegangspunt mobiliteit data (NTM) neemt een centrale rol in het creëren en ondersteunen van de community rondom deelmobiliteit. NTM fungeert als facilitator die verschillen organisaties en programma’s bij elkaar brengt. Daarnaast bevordert NTM kennisdeling, stimuleert samenwerkingsverbanden, focust op standaardisatie en ondersteunt innovatie. NTM is de schakel tussen verschillende belanghebbende en luistert naar de behoeften en vragen. Wat kan resulteren in beter beleid, technologieën en strategieën om de community deelmobiliteit zo goed mogelijk te bedienen.