Samen bouwen aan de Real Time Verkeersinformatie diensten

Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten: we zagen op donderdag 1 juni een breed scala aan wegbeheerders tijdens het event Aan de slag met Real Time Verkeersinformatie. Reden om te komen? De vorig jaar herziene Europese RTTI verordening (Real Time Traffic Information). Deze verordening gaat per 1 januari 2025 van start en gaat veel voor het dagelijkse werk van wegbeheerders betekenen. Verplichtingen maar ook veel kansen! En om deze met elkaar te ontdekken, organiseerde NTM een event over de RTTI

Bijeenkomst RTTI op 1 juni.
Beeld: ©NTM
Deelnemers delen hun meningen en ideeën tijdens de bijeenkomst Aan de slag met Real Time Verkeersinformatiediensten.

Naast verplichtingen voor wegbeheerders, bevat deze verordening ook verplichtingen voor serviceproviders. Daarnaast roept de verordening wegbeheerders en serviceproviders ook op om vooral samen te gaan werken op bijvoorbeeld datakwaliteit en het opzetten van een feedbackloop. Daarom was er in het programma ruimte om in workshops aan te geven wat wegbeheerders graag anders zou willen zien in de huidige diensten van de serviceproviders. 

Samenwerking publiek-privaat

Op het podium legden Carolien Mazal (TomTom), Edwin Kools (TomTom) en Bart Lannoo (Be-mobile) uit hoe zij tegen de herziene RTTI verordening aankijken en dat zij de implementatie daarvan graag samen oppakken met wegbeheerders. NTM, het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata, is dé plek om deze structurele samenwerking op te starten en verder uit te bouwen. Een opdracht die door Eric van der Ster vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook nog eens duidelijk werd benadrukt.

Use cases data gedreven verkeersmanagement

Er gebeurt ook al veel op het vlak van real time verkeersinformatie. Zo vertelde Andre Ingelse van het NDW over de zogenaamde IM backbone die voor Safety Priority Services is ontwikkeld. Publieke en private data voegen zij samen, zodat een nog beter beeld ontstaat over incidenten waarvoor Incident Management nodig is. Vincent Lau van de gemeente Amsterdam vertelde hoe met Floating Car Data (FCD) van een serviceprovider nagegaan kan worden of geplande wegwerkzaamheden inmiddels ook echt begonnen zijn, zodat de serviceproviders betere data daarover kunnen ontvangen. 


Werk je bij een kleine gemeente en zou je wel graag mee willen liften met deze ontwikkelingen? Sluit je dan aan bij een Regionaal Data Team (RDT), riep Tijmen van Heukelingen op, voorzitter van het RDT Noord-Holland en Flevoland. Bij de implementatie van de RTTI zijn de RDT's nu en de komende jaren dé brug tussen landelijke en regionale ontwikkelingen. 
 

Werk je bij een kleine gemeente en wil je meeliften met deze ontwikkelingen? Sluit je dan aan bij een Regionaal Data Team.

Bouwen aan vertrouwen

Aan de slag dus! Tijdens de workshops konden wegbeheerders aangeven wat zij goed vinden én anders wensen in de huidige diensten van de serviceproviders. Veel ideeën voor use cases, maar vooral ook een oproep om die samenwerking met serviceproviders op te zetten. Want technisch kan er veel, maar minstens zo belangrijk zijn het leren kennen van elkaar, bouwen aan vertrouwen en elkaars taal leren spreken.

Hoe verder?

Op basis van de input die geleverd is tijdens deze dag, is een mooi beeld ontstaan van waar de wensen liggen en welke use cases belangrijk gevonden worden. Denk aan wegwerkzaamheden, wegafsluitingen, maximum snelheden en ‘maatschappelijk gewenst routeren’. Daar gaan we samen met het werkveld mee verder, net als met het organiseren van de gesprekken met serviceproviders: hoe kunnen we deze use cases echt op grote schaal laten landen in de navigatie adviezen van de serviceproviders? 

Naast het overleg met de serviceproviders om tot een SLA te komen, zal ook de overheid zich moeten organiseren. De implementatie doen we binnen het Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata. De RTTI is landsdekkend, wie heeft het mandaat om namens alle wegbeheerders afspraken te maken met de service providers en de SLA te ondertekenen?

Wordt vervolgd...