Linking pin Europa-Landelijk-Regionaal

NTM en de linking pin functie gaat over de implementatie en technische uitvoering van EU verordeningen. Het is aan het ministerie om input te leveren op EU beleid en wet en regelgeving.

Hierbij kan NTM adviseren. Namens de overheden, de dataknooppunten en de gebruikers houdt het NTM voeling wat er gebeurt in Europa.

NTM houdt overzicht van Europese initiatieven voor inhoud en beleid, en wat de rol van Nederland daarbij zou moeten zijn. Zij betrekt hiervoor per initiatief proactief en reactief de juiste partijen. Zo kunnen overheden en dataknooppunten via NTM invloed uitoefenen op Europese initiatieven.

Nederland heeft in het kader een EU-subsidie gekregen om mee te denken over toekomst van Europese Nationale toegangspunten (National Access Points / NAP’s) en internationale samenwerking tussen de NAP’s. Deze activiteit wordt vanuit NTM gecoördineerd.