Komt een gebruiker bij NTM...

Wanneer bijvoorbeeld een projectmedewerker, beleidsmaker of MaaS-aanbieder een bepaalde analyse wil doen of een bepaalde dienst wil gaan aanbieden, neemt zij contact op met het NTM. Samen bepalen we welke datasets voor de use case beschikbaar zijn. Zo weten we zeker dat data niet dubbel worden ingekocht, wie de bronhouders zijn, wat de kwaliteit is; wat de standaarden zijn en/of welke metadata voorhanden zijn.

Zo biedt het NTM aan de gebruiker een scala van diensten die in functie staan van:

  • Beter vindbaar, bruikbaar en betrouwbaar maken van data;
  • Bevorderen van de uitwisselbaarheid van data ten behoeve van publieke en private partijen en;
  • Stimuleren van het ontwikkelen en invoeren van reis- en verkeersdiensten aan eindgebruikers.